MELK

0511
Verena Winkelmann
Photography as a serial act

Verena Winkelmann, Hønefoss, 2007, 78 x 65 cm, Installation view MELK 2011

12 May – 29 May 2011

Verena Winkelmann – Drammen 2004

MELK is pleased to announce the exhibition Photography as a serial act by Verena Winkelmann.

Winkelmann spent a period of four years in a nomadic lifestyle traveling through small towns of eastern Norway. During this exploration of the non-urban parts of Norway her work mainly focused on people and where they are, with a focus on the portrayal of a common mental condition. The works from this period resulted in the book Placed (Arthub, 2008)

From the body of work in Placed, Winkelmann brought out new images for MELK entitled Photography as a serial act. Through a large number of photos acquired through a serial photographic process the choice of images and their alignment make up a crucial point. Photography as a series demands that they are put together in a particular order to create a certain narrative.

The question the artist asks herself is: how do the individual images work together in a series and what do they communicate once put together? Serial projects made by individual images often have a fragmentary nature, so that the series is dependent on being read in its entirety to be understood. The selection of images for the exhibition offers a complexity where the interaction between the individual images create yet another separate level of understanding. The span between the works may help to create a whole and an interpretation for the viewer.

Verena Winkelmann (b. 1973, Levanger, Norway) lives and works in Oslo. She received a MA in fine art from the Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (HGB) in 2003. Winkelmann has published books as Skien (2005) and Placed (Arthub, 2008) and had solo exhibitions at Akershus Art Center in Norway and Galerie ASPN in Leipzig aslwell as participation in group exhibitions in Germany and Norway. This is her first solo exhibition in Oslo.

Photography as a serial act is the 16th in a series of exhibitions by MELK featuring the focus on young Scandinavian photography.

norsk:

12.05. – 29.05. 2011

Installation view
Installation view

MELK har gleden av å presentere utstillingen Photography as a serial act av Verena Winkelmann.

Winkelmann reiste i en periode på fire år nomadisk rundt i norske byer og tettsteder på Østlandet. Under denne utforskingen av det ikke-urbane norske handlet bildene i hovedtrekk om mennesket og stedet der de er, med fokus på skildringen av en felles mental tilstand. Arbeidene fra denne perioden resulterte i boken Placed (Arthub, 2008)

Utifra materialet til Placed har Winkelmann hentet ut et nytt utvalg for MELK titulert Photography as a serial act. Gjennom et stort antall fotografier opparbeidet via en seriell fotografisk prosess, skaper sammenstillingen og utvalget av arbeider et avgjørende punkt. Med det serielle fotografiet skaper enkeltbildene først en helhet og felles narrativ når de settes sammen i en bestemt rekkefølge.

Spørsmålet kunstneren stiller seg til denne metoden er; hvordan fungerer enkeltbildene i en serie, og hva betyr summen av arbeidene slik de er satt sammen? I slike serielle prosjekter er enkeltbildene ofte av fragmentarisk karakter, slik at serien er avhengig av å bli lest i sin helhet for å bli forstått. Utvalget av bilder til utstillingen tilbyr en kompleksitet der også vekselvirkningen mellom enkeltbildene skaper et eget nivå. Spennet mellom arbeidene kan da bidra til å skape en helhet og en fortolkning hos betrakter.

Verena Winkelmann (f. 1973, Levanger) bor og arbeider i Oslo. Hun mottok master i billedkunst fra Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (HGB) i 2003. Winkelmann har blant annet gitt ut bøkene Skien (2005) og Placed (Arthub, 2008) og hatt separatutstillinger ved Akershus Kunstsenter og ASPN Galerie i Leipzig samt deltatt på gruppeutstillinger i Tyskland og Norge. Dette er hennes første separatutstilling i Oslo.

Photography as a serial act er den 16. i en serie utstillinger av MELK med fokus på ung, skandinavisk fotografi.

MELK