MELK

0517

Vårutstillingen 2017
The National Juried Spring Exhibition

Melanie Kitty at MELK

May 5 – June 8th 2017

ANDREAS MEINICH / ANDREW AMORIM / CHRISTIAN TUNGE / CHRISTINE HANSEN / FIN SERCK-HANSSEN / HANNAH MILØLSNES / LAUREN DAVIS / MARGARIDA PAIVA / MELANIE KITTI / SANDRA VAKA OLSEN

Forbundet Frie Fotografer and MELK have the pleasure of inviting to the annual Spring exhibition 2017, which takes place at MELK from 5 May through 8 June 2017.

At the exhibition preview, the winner of this year’s Photographic Art Award is announced by the Bildende Kunstneres Helpfond (BKH). The price is NOK 150 000, – and is one of the largest art prizes to be awarded in Norway. The prize is awarded to one of the participating artists

The spring exhibition was established in 1976, and is an artistically honored group exhibition based on open submission. The jury is elected by the members of the union Forbundet Free Fotografer, and consists of Morten Torgersrud (head), Kaia Hugin and Tiril Hasselknippe in 2017.

Artists who exhibit works by their peers have a long history in the arts, and this form of professional evaluation is one of the great strengths of the Spring Exhibition. Artists often take curative steps that break the tradition and thus open to exhibitions where the media-specific mindset can grow shamelessly, while giving room for presentation of new artwork. For this year’s jury, this has been a guideline in the selection of the 10 exhibitors for the Spring Exhibition.

This year’s exhibition shows a great variation. Here are both analogue and digital photography, video, collage, screen printing and sculptural elements. However, despite technical differences, the works are still somewhat common. Several of the works are characterized by an interest in materiality and nature, and have a clear self-conscious attitude to the photograph as an expression of expression – one can say that together the works of this year’s Spring Exhibition constitute a cross section of what is currently working in contemporary photography.

This is the first time the The National juried Spring Exhibition is held at MELK.


5. mai – 8. juni 2017

Prisutdeling av Bildende Kunstneres Hjelpefonds Fotokunstpris.
Utstillingen åpnes av kulturpolitisk talskvinne Anette Trettebergstuen (Ap).

ANDREAS MEINICH / ANDREW AMORIM / CHRISTIAN TUNGE / CHRISTINE HANSEN / FIN SERCK-HANSSEN / HANNAH MJØLSNES / LAUREN DAVIS / MARGARIDA PAIVA / MELANIE KITTI / SANDRA VAKA OLSEN

Forbundet Frie Fotografer og MELK galleri har gleden av å invitere til den årlige Vårutstillingen 2017, som finner sted på MELK fra 5.mai til 8 juni, med åpning torsdag 4. mai kl. 18.00

På utstillingsåpningen annonseres vinneren av årets Fotokunstpris fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH). Prisen er på kr 150 000,- og er en av de største kunstprisene som deles ut i Norge. Prisen tildeles den kunstneren som deltar på Vårutstillingen med det verk som ansees som mest betydningsfullt.

Vårutstillingen ble etablert i 1976, og er en kunstnerjuryert gruppeutstilling basert på åpen innsending. Juryen velges av medlemmene i Forbundet Frie Fotografer, og består i 2017 av Morten Torgersrud (juryleder), Kaia Hugin og Tiril Hasselknippe.

Kunstnere som viser andre kunstneres arbeider har like lang historie som kunsten selv, og denne formen for fagfellevurdering er en av Vårutstillingens store styrker. Kunstnere tar ofte kuratoriske grep som bryter med tradisjonen og på den måten åpnes det for utstillinger hvor den mediespesifikke tankegangen kan dyrkes skamløst, samtidig som den gir plass til presentasjon av nye kunstnerskap. For årets jury har dette vært en rettesnor i utvelgelsen av Vårutstillingens 10 kunstnere.

Årets utstilling viser stor variasjon. Her er både analogt og digitalt fotografi, video, collage, silketrykk og skulpturelle elementer. Men på tross av tekniske forskjeller har verkene likevel noe felles. Flere av arbeidene kjennetegnes av en interesse for materialitet og natur, og har en tydelig selvbevisst holdning til fotografiet som utrykksform – man kan si at til sammen utgjør verkene i årets Vårutstilling et tverrsnitt av hva det for tiden jobbes med i samtidsfotografiet.

MELK