MELK

0410
Tony Kristensson
Rummet

Tony Kristensson - Rummet at MELK

April 15 – May 9 2010

MELK continues to focus on young, scandinavian photography by showing the swedish artist Tony Kristenson’s show, Rummet.

What happens when presence in an image, is lacking?

In Andrei Tarkosky’s Stalker, the scientist and author is led into the zone to seek out a room that grants its visitors their every wish. As a counterpoint to this, Kristenssons work
looks towards another sphere within the zone, that of disintegration. The photographs, with their subdued colours and conscious use of composition create a landscape both liberating and bleak at the same time. It would seem as if nature has taken over yet again, after the grand catastrophe whereby civilisation is left standing as nothing more than a memory in a desolate landscape.

Rummet is Tony Kristenssons (b. 1976) second solo-show in Norway. Since 2005, Kristenssons work has been shown in various exhibitions in Sweden, Denmark, Norway, Slovakia, The Czech Republic, Spain and Germany. In 2006 he was nominated for the presitgious Infinity Award by ICP New York, and received the Claës Lewenhaupts Grant in 2008. Tony Kristensson lives and works in Malmö. He graduated FAMU, Prague, in 2003.

Rummet is the sixth in a series of shows at MELK, showcasing young, Scandinavian photography.

15.04 – 09.05 2010

MELK fortsetter fokuset på ung, skandinavisk fotografi ved å vise arbeider av svenske
Tony Kristensson under tittelen Rummet.

Tony Kristensson – Rummet

Hva skjer når tilstedeværelsen i et bilde uteblir?
Rummet utforsker det motsatte av tilstedeværelsen som et uttrykk.

I Andrei Tarkovskys Stalker blir vitenskapsmannen og forfatteren ført inn til sonen for å oppsøke rommet som skal innfri alle drømmer. Arbeidene til Kristensson utforsker derimot den oppløsende sfæren i sonen. Fotografiene med sine dunkle farger og bevisste komposisjon skaper et landskap som er befriende og dystert på samme tid. Det er som om naturen har tatt over etter den store katastrofen hvor sivilisasjonen og kulturen står igjen som et minne i et forlatt landskap. Kristenssons serie er inspirert av Tarkovskys Stalker fra 1979.

Rummet er Tony Kristenssons (f. 1976) andre separatutstilling i Norge. Kristensson har siden 2000 deltatt på utstillinger i Sverige, Danmark, Norge, Slovakia, Tsjekkia, Spania og Tyskland med gode omtaler. I 2006 ble han nominert til den prestisjetunge prisen Infinity Award som deles ut ved ICP i New York og mottok Claës Lewenhaupts-stipendiet i 2008. Tony Kristensson bor og arbeider i Malmö. I 2003 var han ferdig utdannet ved FAMU i Praha.

Dette er den sjette i en serie utstillinger på MELK med fokus på ung, skandinavisk fotografi.

Presseklipp; Anmeldelse i Morgenbladet 30.04.10

MELK