MELK

Sveinn Fannar Jóhannsson double book launch

Sveinn Fannar Jóhannsson
double book launch at MELK

Friday September 6 at 7 – 9 pm

Portraits by Waiters
Some Los Angeles Apartments

Sveinn Fannar Jóhannsson - Portraits by Waiters - Multinational Enterprises 2013
Sveinn Fannar Jóhannsson – Portraits by Waiters – Multinational Enterprises 2013

Portraits by Waiters contains images of Sveinn Fannar Jóhannsson posing in front of his own camera in different rooms, on different occasions. In his exploration of photography as a means of documentation and the contemporary use and status of the medium, Jóhannsson has created a visual diary of himself.

On every evening during an eight-week residency in Cologne, Germany, Jóhannsson asked waiters and waitresses to capture his portrait while eating dinner. By posing in front of the camera Jóhannsson reverses the role of the artist and the role of the photographic sitter. The operator is replaced by an anonymous person who, uncontrolled and forced, is capturing a portrait of the artist whom consequently becomes the subject of the image. In this sense he removes himself from authorship.

Sveinn Fannar Jóhannsson - Some Los Angeles Apartments
Sveinn Fannar Jóhannsson
double book launch
Some Los Angeles Apartments is a remake of the original book by the American artist Ed Ruscha, published in 1965. In Jóhannsson’s version, which is as deprived of people as the original, Ruscha’s apparent lack of artistic skill, and his challenge of what it means to be an artist, is taken a step further: The young artist has – in a classic avant-garde spirit – not made any pictures himself. In this way his book is composed as an extension of Ruscha’s own words regarding his publications as readymade collections. Jóhannsson’s book has recently been included in the exhibition titled Ed Ruscha – Books & Co. at The Gagosian Gallery NYC as well as at the Musum Brandhorst in Munich.

Portraits by Waiters
Oslo: Multinational Enterprises, 2013
Softcover
148 x 200 mm
110 pages
56 photographic illustrations
Glue bound
Digital print
Unsigned and unnumbered
Print run 250
Text by Sara Rundgren Yazdani

Some Los Angeles Apartments
Oslo: Multinational Enterprises, 2013
Soft cover
143 x 180 mm
48 pages
37 photographic illustrations
Sewn bound
Offset-print
Unsigned and unnumbered
Print run 500
Text by Kåre Bulie

Sveinn Fannar Jóhansson (b. 1977 Reykjavik) (b. 1977 Reykjavík) lives and works in Oslo. He received his MA in visual arts at the Academy of Visual Arts, Leipzig, in 2009. His previous solo-shows include amongst others “Proposals for Commissioned Work,” Bruch & Dallas (Cologne); “Wheels and Trophies,” W17/Studio-residency, Kunstnernes Hus, (Oslo); ” Who‘s the Postman Now,” Grünerløkka Kunsthall (Oslo); “From a Point to Another/Material Studies,” MELK (Oslo). The artist shows new works at the upcoming Sculpture Biennale opening at the Vigeland Museum in Oslo on September 12th.

Fredag 6. september 19 – 21

I Portraits by Waiters poserer Sveinn Fannar Jóhannsson foran kamera i forskjellige rom ved forskjellige anledninger. Via sin utforskning av fotografiet som et dokumenterende verktøy og mediets status, har Jóhannsson skapt en visuell dagbok med seg selv som protagonist. Under hver middag under et åtte ukers residency-opphold i Köln spurte Jóhannsson ulike servitører om å ta hans portrett. Ved å posere foran kameraet reverserer Jóhannsson kunstnerens rolle og rollen til den portretterte. Operatøren er erstattet av en anonym person hvis oppgave er å ta et portrett av kunstneren som dermed blir bildets objekt. Kunstneren fjerner seg med dette fra forfatterskapet og stiller spørsmålstegn ved bildets eierskap.

Some Los Angeles Apartments er en gjenskapning av Ed Ruschas klassiker fra 1965. I Jóhannssons versjon, som er like fattig på mennesker som amerikanerens, er Ruschas tilsynelatende mangel på kunstgrep og utfordring av hva det innebærer å være kunstner, tatt ett steg lenger: Den unge kunstneren har, i klassisk avantgardeånd, ikke tatt noen av bildene selv. Slik sett er boken hans komponert i forlengelsen av Ruschas egne ord om at utgivelsene hans var som readymade-samlinger. De innimellom kornete og uskarpe Google-bildene i Jóhannssons bok gir imidlertid også assosiasjoner til et tema som i en viss forstand er blitt allestedsnærværende og atskillig mer aktuelt i dag enn på Ruschas tid: Overvåkning. Hvordan Google-fotografiene vil bli brukt og fungere, er stadig et åpent spørsmål som er med på å knytte Jóhannssons bok til en større verden av næringsliv og politikk. En snikende følelse av trussel som knapt fantes i Ruschas bilder, eller i hodene til betrakterne deres, er med på å gjøre Sveinn Fannar Jóhannssons Some Los Angeles Apartments til et dokument som ikke bare har en historisk dimensjon, men er av og for vår tids hverdag. Jóhannssons bok har nylig blitt inkludert i utstillingen med tittelen Ed Ruscha – Books & Co på The Gagosian Gallery NYC samt ved Museum Brandhorst i München.

Sveinn Fannar Jóhansson (f. 1977 Reykjavík) bor og arbeider i Oslo. Han har en master fra Kunstakademiet i Leipzig, 2009. Jóhannsson siste utstillinger består av “Proposals for Commissioned Work”, Bruch & Dallas (Köln); “Wheels and Trophies”, W17/Studio-residency, Kunstnernes Hus, (Oslo); “Who‘s the Postman Now”, Grünerløkka Kunsthall (Oslo); “From a Point to Another/Material Studies”, MELK (Oslo). Jóhannsson er i tillegg med på den kommende Skulptur Biennalen ved Vigeland Museet i Oslo som åpner den 12. september.

MELK