MELK

0211
MILKSHAKE#2
Scandinavian Forest
Curated for Akershus Kunstsenter

Trine Søndergaard & Nicolai Howalt, Tree no. V, 2007
Trine Søndergaard & Nicolai Howalt, Tree no. V, 2007, digital C-print, 74 x 64 cm. 5 + 2 AP, Courtesy Martin Asbek Gallery Copenhagen.

19.02. – 20.03. 2011

MELK presenterer sin andre gruppeutstilling under fanen MILKSHAKEAkershus Kunstsenter. Utstillingen bærer tittelen Scandinavian Forest og viser arbeider av elleve skandinaviske kunstnere.

Ida Andersson (Sverige), Katinka Goldberg (Norge), Linda Hofvander (Sverige), Trine Søndergaard & Nicolai Howalt (Danmark), Geir Moseid (Norge), Linn Pedersen (Norge), Erik Friis Reitan (Norge), Marthe Elise Stramrud (Norge), Ingvild Kaldal & Kim Westerström (Norge og Sverige)

Slik tittelen antyder kretser arbeidene rundt forskjellige fremstillinger av naturen. Gjennom et bredt spekter av fotografiske tilnærminger til sjangeren, gir arbeidene et innblikk i unge kunstneres utforskning av naturen, og avslører samtidig deres forhold til den.

Akershus Kunstsenter har invitert MELK som kunstnerdrevet visningsrom inn i det etablerte kunstsenteret for å kuratere en utstilling med kamerabaserte kunstnere i etableringsfasen. Med dette trer visningsrommets visjon inn i den mer etablerte arena og er med på å øke utstillingsaktiviteten og oppmerksomheten rundt dem. Utstillingen blander mer etablerte kunstnere med enkelte som fortsatt er studenter. Samtlige arbeider vises for første gang i Norge.

Scandinavian Forest er den andre i en serie gruppeutstillinger kuratert av MELK med fokus på ung, skandinavisk fotografi. Den første, DARK CURRENTS ble vist på Fotogalleriet høsten 2010.

Akershus Kunstsenter ligger i Lillestrøm. Åpningstider onsdag – søndag 12.00 – 16.00
Ved spørsmål, kontakt galleriet på e-post post@melkgalleri.no

Linn Pedersen – Park, 2008, C-Print 3+1 A.P.

February 19th – March 20th 2011

MELK is proud to present its second groupshow under the heading MILKSHAKE, on view at Akershus ArtCenter. The exhibition shows the work of eleven Scandinavian artists.

Ida Andersson (Sweden), Katinka Goldberg (Norway), Linda Hofvander (Sweden), Trine Søndergaard & Nicolai Howalt (Denmark), Geir Moseid (Norway), Linn Pedersen (Norway), Erik Friis Reitan (Norway), Marthe Elise Stramrud (Norway), Ingvild Kaldal & Kim Westerström(Norway and Sweden)

This exhibition, as the title suggests, focuses on the photographic representation of nature. Through a broad specter of photographic approaches to the genre, the works give us an insight into young artists exploration of nature, while at the same time revealing their unique relationships to it.

Akershus ArtCenter has invited MELK, as an artist-run gallery, into their established space in order to curate an exhibition with artists working within a photographic tradition, thus bringing to this established arnea the vision of the independent artist-run space. The exhibition mixes the work of established and emerging artists. All the works on display are being shown for the first time in Norway.

Scandinavian Forest is the second in a series of group shows curated by MELK, focusing on emerging Scandinavian photography under the heading MILKSHAKE. The first one, DARK CURRENTS, was shown at Fotogalleriet in Oslo, in the fall of 2010.

MELK