MELK

1109
Morten Andenæs
mutual exclusion

Morten Andenæs - mutual exclusion at MELK 2009

29 October – 03 November 2009

principal 80 x 120cm
Morten Andenæs – principal 80 x 120cm C-Print

MELK proudly presents mutual exclusion, an exhibition of recent photographs by Morten Andenæs. The work stems from his ongoing series Re:The Middle Class, and will be the second in a series of exhibitions showcasing young scandinavian photographers.

By deliberately assuming an ambivalent stance, neither deferent nor invasive, Andenæs’ work places the viewer in a kind of gray area between rejection and affirmation. This kind of gesture, often used as an unnoticeable means for instilling compliance in a given subject, paradoxically encourages autonomy as well. As an example, an analyst might assume an ambivalent attitude in order to get a patient to take control of his own situation without recourse to what might please the other.

Ambivalence, here understood as illegible, is prominent as well in the relationship between text and image. Instead of being a harmonious coupling, this relationship is fundamentally marked by discord. Despite the wealth of associations brought to light by the title of the show, a short-circuit occurs because of the apparently unnecessarily explicit image-titles. These serve as a reminder that text, as inevitable framework for the visual experience, also tends to undermine it.

Morten Andenæs has a BFA from The School of Visual Arts in New York. He lives and works in Oslo. His recent shows include greyscale at Fotogalleriet in 2007, and concessions at Gallery BOA, February 2009.

Norsk:

MELK har gleden av å presentere nye fotografier av Morten Andenæs under tittelen mutual exclusion. Arbeidene er hentet fra hans pågående prosjekt Re:The Middle Class og er den andre i en serie utstillinger på MELK med fokus på ung, skandinavisk fotografi.

Fotografiene til Andenæs markeres av en udefinerbar distanse. Ved å bevisst innta et ambivalent ståsted, hverken unnvikende eller påtrengende, oppnår han i sitt arbeide å stille betrakteren i en gråsone mellom avvisning og bekreftelse. Dette grepet, som ofte er å finne hos ‘myke’ autoriteter hvor makt skal tilegnes uten en hard hånd, oppfordrer paradoksalt nok også til autonomi. Som et eksempel vil en psykolog innta en ambivalent holdning for å få en pasient til å ta stilling til sin egen situasjon uten tanke på hva som vil glede den andre.

Ambivalens, forstått her som utydelig eller uleselig, gjør seg gjeldende også i forholdet mellom tekst og bilde. Fremfor å være en harmonisk kobling, er sammenhengen mellom de to preget av en dyp uforenelighet. Til tross for at utstillingstittelen åpner for en rekke tolkninger av bildene, kortsluttes dette gjennom de tilsynelatende unødvendig konstaterende bildetitlene. Seg imellom fungerer disse som en påminnelse om at tekst, som unngåelig ramme for den visuelle opplevelsen, også skaper en hindring for denne.

Morten Andenæs er utdannet ved The School of Visual Arts i New York. Han bor og jobber i Oslo og har bl.a. stilt ut på Fotogalleriet i 2007 sammen med Ola Rindal, og galleri BOA i 2009 med utstillingen concessions.

Presseklipp: Dagbladet 08.11.09

MELK