MELK

0510
Mattias F. Josefsson
The Matter of Going Somewhere

Mattias F. Josefsson – The Matter of Going Somewhere at MELK

May 13 – June 6 2010

MELK is pleased to announce Mattias F. Josefsson’s first solo-show in Norway titled
The Matter of Going Somewhere.

Josefsson’s work occupies a space between that which persists and endures, and that which unceasingly oscillates. The work, by distingushing what’s already given, from that which constantly changes, relegates the viewer to a kind of in-between space where this ‘something’ becomes the object of his or her search. In the images it may be found in the light, in the approaching darkness, or through absence.

The show revolves around a video-piece. In it, a dancer articulates a space by virtue of her bodily movement, whilst a running persons room on the other hand is already laid out in front of him.

Josefsson’s work relates to us, through videos and photographs, the sense of inadequacy we may experience in relation to others. This feeling of being inept, and projecting our self onto others in order to understand ourselves better, brings with it the the risk of abandoning ourselves in the process.

“wanting to pull the day back through the light erase the oncoming night want to see more, be certain that I’ll see anywhere is where it’s all happening”

Mattias Fredrik Josefsson (b. 1981) moved from Gothenburg to Oslo at the age of 19, and currently lives in Bergen. In 2008/09 he was a resident at the Kitakyushu Contemporary Center of Art in Japan. Josefsson has his degree in Fine Art from Edinburgh College of Art, and has, among other things assisted Norwegian artist Tom Sandberg.

The Matter of Going Somewhere is the seventh in a series of shows at MELK showcasing young scandinavian photography.

mattiasjosefsson.com

 

MELK har gleden av å presentere Mattias F. Josefssons første separatutstilling i Norge under tittelen
The Matter of Going Somewhere

13.05 – 06.06 2010

Mattias F Josefsson – The Matter of Going Somewhere

Arbeidet til Josefsson befinner seg der hvor bastante, insisterende og konstante størrelser konfronterer det tvetydige og grenseløse. Ved å skille mellom det som er gitt, og det som hele tiden endres, inviteres betrakteren til en mellomposisjon hvor man forsøker å få tak i dette ‘noe’. I bildene ligger det kanskje skjult i lyset, i mørket som kommer, eller det ligger i fraværet.

Sentralt i utstillingen er et videoverk. Den dansende artikulerer rommet med sine bevegelser, på nye måter til nye tidspunkt, mens den løpende persons rom er derimot på forhånd fastlagt.

Gjennom fotografi og video tematiserer Josefsson utilstrekkeligheten som kan oppstå i møte med andre. Ikke å nå opp og prosjisere seg selv over på andre for bedre selvforståelse, vel vitende om at dette innebærer en risiko for å miste seg selv.

“ville dra dagen tilbake gjennom lyset hviske bort natten som skal komme vil se mer være sikker på at jeg får se det er hvorsomhelst det skjer”

Mattias Fredrik Josefsson (f.1981) flyttet fra Gøteborg til Oslo som nittenåring, og er for tiden bosatt i Bergen. I 2008/09 hadde han et lenger opphold ved Kitakyushu Contemporary Center of Art i Japan. Josefsson har sin utdannelse fra Edinburgh College of Art og har blant annet tidligere assistert Tom Sandberg.

The Matter of Going Somewhere er den syvende i en serie utstillinger på MELK med fokus på ung, skandinavisk fotografi.

MELK