MELK

1010
Ingvild Langgård
Half-Sick of Shadows

Ingvild Langgård - Half-Sick of Shadows

October 28 – November 28 2011

MELK is proud to present Ingvild Langgård with the solo-exhibition Half-Sick of Shadows.

In the exhibition Half-Sick of Shadows Langgård brings themes from the occult, horror and beauty in a conceptualized approach to photography and video. Langgård often use nature or animals to represent human traits such as ambition, desire and fear. The video work The Other Side is based on the compositions where the relationships between form, rhythm and symbolism is in focus. All her works consciously confines the use of the imagery against clichés where beauty tilts over and approaching the grotesque and traumatic, and shows the glimpse of the other side: when something slips, and the image of reality shifted. A baroque, aesthetically and sometimes aggressive expression.

Langård artistry is based on video, sound, drawing, photography, installation, performance and music.

Langgård was educated at the Art Academy in Oslo, 2006. She has the zone in the Artists’ Association, 0047 and Astrup Fearnley Museum of Modern Art (2008). She has had solo exhibitions at Lydgalleriet, Bergen (2008), and Leif Magne Tangen Gallery (2007)

She initiated the artist-run gallery Record in Oslo 2006 with Thora Dolven Balke and Eirin Støen, and has curated several exhibitions as The Air Is Wet With Sound (Record, 2007) and Pineapple or knife? Iceberg or volcano? (Record / Astrup Fearnley Museum of Modern Art, 2008).

Half-Sick of Shadows is the eleventh in a series of exhibitions showcasing focus on young Scandinavian Design.

Norsk:

28.10. – 28.11. 2010.

MELK har gleden av å presentere Ingvild Langgård med utstillingen Half-Sick of Shadows.

I utstillingen Half-Sick of Shadows henter Langgård temaer fra det okkulte og skrekkblandet skjønnhet i en konseptualisert tilnærming til fotografi og video. Langgård bruker ofte naturen eller dyr for å representere menneskelige trekk som ambisjon, begjær og frykt. Utstillingens videoarbeid The Other Side er basert på komposisjoner der forholdet mellom form, rytme og symbolikk er i fokus. I alle hennes verk grenser billedbruken bevisst mot klisjeer der skjønnheten vipper over og nærmer seg det groteske og traumatiske og viser til glimt av det andresidige, som når noe glipper, og bildet av virkeligheten forskyves. Et barokt, estetisk og tidvis aggressivt uttrykk.

Langgårds kunstnerskap bygger på medier som video, lyd, tegning, foto, installasjon, performance og musikk.

Langgård er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo, 2006. Hun har tidligere stillt ut ved Kunstnerforbundet, 0047 og Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst (2008). Hun har hatt separatutstillinger ved Lydgalleriet, Bergen (2008), og Galleri Leif Magne Tangens (2007)

Hun initierte det kunsterdrevne galleriet Rekord i Oslo 2006 sammen med Thora Dolven Balke og Eirin Støen, og har kuratert flere utstillinger som The Air Is Wet With Sound (Rekord, 2007) og Pineapple or knife? Iceberg or volcano? (Rekord/Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, 2008).

MELK