MELK

1112
Emil Salto
Untitled Drama

Emil Salto - Untitled Drama - Installation view MELK

November 9 – December 9 2012

Emil Salto – Detail from “Abstract cloud, curved line, prism, nothing”, 6 Unique photograms on baryta paper, 65 x 76 cm, 2012

MELK continues its focus on new Scandinavian photography and is proud to present Emil Salto with the solo-exhibition titled Untitled Drama.

In Untitled Drama, Salto uses recycled images, portals and spiritism as a point of departure. Through his photographic work he emphasizes the mythology of the darkroom and the phenomenological experience of creating a space where human vision is dramatically weakened.

Yet his works are not so silent, dark and discursively neutral as one might think at first glance. Salto is attracted to theories and pseudo-scientific methods. The photograms in the series Abstract cloud, curved line, prism, nothing (2012) consist of shapes and objects exposed directly onto photographic paper in complete darkness. The arrangement of the symbols is taken from a rigid mathematical system which misinterpreted as poetry degenerates, slipping outside the confines of a controlled experiment.

Salto thus proclaims the potential capabilities of the sense of perception in our meeting with his works: his dark photograms absorb us, drawing us into a realm of illusion where material has no physical substance yet hidden symbols and play with language occur.

Salto’s works also challenge the notion of time and space. Temporality–and the understanding of human existence in time and space–is questioned through his use of photography and film. By using the body as material, as the hands in the double-exposed 8mm film Hands (2011), Salto insists on real physical presence despite the fact that the work is based on an illusion. The two hands that seek each other occupy two distinct moments in time, two images recorded separately. In the sense of perception, the distinction between bodily experience and the sublime is therefore eliminated.

The essence in the work of Salto lies in the examination of potential content tied to the materiality of the medium and the process tied to it.

Emil Salto (b.1968, Copenhagen) was trained at The Royal Danish Academy of Fine Arts (1994-2000) and is represented by Henningsen gallery in Copenhagen. His work has been shown at Volta NY; Kunsthallen Brandts, Randers Kunstmuseum, Peter Lav Gallery, Henningsen Gallery in Denmark, as well as Loop, Barcelona, and Kiasma/HIAP, Finland. His most recent artist book, titled Mute Science, was published by Revolver Publishing in 2011. Untitled Drama is the first solo-show by Emil Salto in Norway.

The exhibition is supported by The Danish Arts Council.

Norsk:

Emil Salto – Stills from “Hands” – Double exposed 8mm black & white film transferred to HD, silent, dimensions variable, dur. 3:30 min loop, 2011, Ed. 3 + 2 AP

MELK fortsetter fokuset på ny skandinavisk fotografi og er stolte av å presentere den danske kunstneren Emil Salto med seperatutstillingen Untitled Drama.

I Untitled Dramabearbeider Salto resirkulerte bilder, portaler og spiritisme. Gjennom hans fotografiske arbeider understrekes mørkerommets mytologi og den psykologiske opplevelsen av det å skape et rom der hvor synet er dramatisk svekket.

Likevel er hans arbeider ikke så stumme, mørke og diskursivt nøytrale som man kanskje tror ved første øyekast. Salto er tiltrukket av teorier og pseudo-vitenskapelige metoder som i serien Abstract cloud, curved line, prism, nothing (2012) bestående i fotogrammer av former og objekter eksponert direkte på fotopapir i totalt mørke. Grunnlaget for symbolenes arrangement er basert på idéen om et rigid matematisk system mistolket som poesi. Systemet degenereres og føres ut av kontroll.

Salto fremhever de potensielle mulighetene i vår oppfatning i møte med sine arbeider; hans mørke fotogrammer absorberer oss fenomenologisk i en illusjonær virkelighet der materialet er uten fysisk substans, men skjulte symboler og lek med språk skaper rom for tolkning.

Forestillingen om tid og rom utfordres også av Salto. Temporalitet, og forståelsen av menneskelig eksistens i tid og sted, problematiseres gjennom hans bruk av fotografi og film. Ved å benytte kroppen som materiale, som hendene i den dobbelteksponerte 8mm filmen Hands (2011), insisterer Salto på reell fysisk tilstedeværelse til tross for at verket er basert på en illusjon. Hendene i filmarbeidet har ikke møttes på samme tid eller sted, men er skapt av to uavhengige bilder som er smeltet sammen og får tilskueren til å føle en fysisk relasjon dem imellom. I persepsjonens betydning er skillet mellom kroppslig og visuell erfaring eliminert.

Essensen i arbeidene til Salto ligger i undersøkelsen av innholdets potensial knyttet til mediets materialitet og prosessen som metode.

Emil Salto (f.1968, København) har sin utdannelse fra Det Kongelige Danske Kunstakademi (1994-2000) og er representert av Henningsen gallery i København. Han har vist arbeider på Volta NY; Kunsthallen Brandts, Randers Kunstmuseum, Peter Lav Gallery, Henningsen Gallery i Danmark, og Loop, Barcelona, Kiasma/HIAP, Finland, Hans siste bok med tittelen Mute Science ble publisert av Revolver Publishing i 2011. Untitled Drama er den første separatutstillingen til Emil Salto i Norge.

Utstillingen er støttet av Statens Kunstråd, Danmark.

MELK