0513 – Stian Ådlandsvik & Lutz-Rainer Müller – Silk & Sour

MELK proudly presents the exhibition titled Silk & Sour by the artist-duo Stian Ådlandsvik and Lutz-Rainer Müller.

May 24 – June 22 2013
Opening Friday May 24 at 7pm

Stian Ådlandsvik & Lutz-Rainer Müller – Silk & Sour

Stian Ådlandsvik & Lutz-Rainer Müller – Silk & Sour

In Silk & Sour Ådlandsvik and Müller utilize their collaboration and their own bodies as a point of departure to revisit photography, sculpture and abstract painting. There is a certain performative aspect in the creation of the works for the exhibition, in which the duo reflect on both themselves and the artist role – using irony and wit. The works show fragments of the situation of creation revealing the duo’s alluring collaborative nature.

CAT scans of the radius and ulna bones from the artists’ arms are transformed into porcelain salt and pepper shakers, cocktails into paintings, and evening suits into abstracted photographs. In addition, the office chair of the gallery has been remodelled; fitted with a stove and connected to the gallery door, the artists have ensured themselves that the gallerist will have a warm alert every time visitors arrive.

Despite that the traces of the artists’ bodies and performances are profoundly present in the art works, the self becomes deconstructed and nearly eliminated.

Stian Ådlandsvik (b.1981) and Lutz-Rainer Müller (b. 1977) have worked together since 2006, and both hold degrees from the Oslo Academy of Fine Art. Ådlandsvik also attended the Hochschule für bildende Künste, Hamburg. Müller attended the Art Academy of Bergen, and additionally achieved a degree from Muthesius Kunsthochschule in Kiel. As a duo they have exhibited broadly in Europe. They live and work in Oslo and Leipzig.

The exhibition is accompanied by a paper sharing its title, featuring an essay written by Jan Freuchen, to be released on the opening night.

MELK is supported by the Arts Council Norway and Norwegian Photographic Fund.

Stian Ådlandsvik & Lutz-Rainer Müller - Silk & Sour at MELK

Stian Ådlandsvik & Lutz-Rainer Müller – Silk & Sour at MELK

MELK har gleden av å presentere utstillingen Silk & Sour av kunstner-duoen Stian Ådlandsvik og Lutz-Rainer Müller.

24 mai til 22 juni 2013
Åpning fredag ​​24 mai 19:00

I Silk & Sour benytter Ådlandsvik og Müller sitt samarbeidsprosjekt og sin egen kropp som utgangspunkt for å bearbeide medier som fotografi, skulptur og abstrakt maleri. Ved bruk av performative prosesser i utførelsen av verkene til utstillingen, reflekterer duoen over seg selv og kunstnerens rolle med innslag av ironi og humor. Arbeidene viser fragmenter av skapelsesprosessen og avslører duoens intrikate samarbeidsånd.

CT-skanninger av radius og ulna bein fra kunstnernes underarmer er forvandlet til salt- og pepper-bøsser i porselen, cocktail drinker til malerier, og formelle dresser er blitt til abstrakte fotografier. I tillegg har galleriets kontorstol blitt bearbeidet. Ved å utstyre den med en kokeplate og koble den til galleridøren, har kunstnerne sikret at galleristen vil få en varm velkomst hver gang besøkende ankommer.

Til tross for at spor av kunstnernes kropp og arbeidsprosesser er tilstede i kunstverkene, er jeget nærmest ekskludert.

Stian Ådlandsvik (f.1981) og Lutz-Rainer Müller (f. 1977) har abridet sammen siden 2006, og begge har sin utdannelse fra Kunstakademiet i Oslo. Ådlandsvik har ved siden av studert ved Hochschule für Bildende Künste, Hamburg. Müller på Kunstakademiet i Bergen, og Muthesius Kunsthochschule i Kiel. De bor og arbeider i Oslo og Leipzig.

Med utstillingen følger en avis under samme tittel, med et essay skrevet av Jan Freuchen, og vil bli utgitt på åpningskvelden.

MELK er støttet av Kulturrådet og Norsk Fotografisk Fond.

kulturrad

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!