0910 – Ola Rindal – Night Visions

MELK er stolte av å presentere Ola Rindals første separatutstilling i Norge under tittelen Night Visions.

16.09 – 17.10 2010
Åpning torsdag 16. september 19.00 – 21.00

english text below.

Ola Rindal - Night Visions

Med utstillingen Night Visions eksperimenterer Rindal med film, materiale, eksponering og lys. De seks fotografiene som utgjør utstillingen er i hovedsak eksponert på nattestid hvor fotografen har vært ute alene med sitt kamera. Det mystiske i nattemørket trekkes frem mot betrakteren ved bruk av blits eller lyset fra en bil som treffer et røyk- eller tåkefyllt landskap. Arbeidene fremstår som en type landskaps- snapshots hvor nattens dunkle mystikk forstyrres av fotografens og kameraets tilstedeværelse.

Ved å printe bildene på tynt tegnepapir forsterkes effekten av det lyse i motivet og bildet fremstår som skjørt. Et abstrakt objekt, en avsondret hest eller en flyktende mannsskikkelse blir alle til formale objekter i Rindals arbeider. Den åpenlyste lekenheten i teknikken Rindal har valgt til disse arbeidene viser til en analog skole der resultatet ofte kan skapes av små feil i prosessen. Ved å la blitsen treffe tåken i landskapet på nattestid gir Rindal kameraet frie tøyler til å forme det endelige resultatet. En naivistisk men likevel omhyggelig planlagt prosess som har resultert i serien Night Visions. Røyken, tåken, mørket, lyset og objektene bygges opp mot en følelse av mystikk uten en satt narrativ slik at betrakterens tolkning er like viktig som kunstnerens.

“Jeg vil at bildene skal spørre mer enn de forteller, at de er mer som hemmeligheter enn som svar, at veien er viktigere enn målet. På den måten ligger innholdet i stor grad i betrakterens blikk.”

Ola Rindal (f. 1971 i Fåvang) har tidligere assistert blant annet Tom Sandberg og mottok BA i fotografi ved Högskolan for Fotografi i Göteborg i 1997. Han har siden den gang bodd og arbeidet i Paris og deltatt ved utstillinger i Belgia, Sverige, Norge, Frankrike, England og Mexico. Han er per dags dato representert av Catherine Bastide Gallery i Brüssel som har brakt Rindals arbeider til Art Basel, Frieze og FIAC de siste år. Arbeidene hans har vært med i flere utgivelser som The Beginning (Hässla 2007) Shoot (Rizolli 2010) og A day in the life of – Ola Rindal (Libraryman 2010).

Night Visions er den tiende i en serie utstillinger på MELK med fokus på ung, skandinavisk fotografi.

———

MELK proudly presents Ola Rindal’s first solo-show in Norway; Night Visions.

16.09. – 17.10. 2010
Opening reception Thursday September 16th 7-9pm

Night Visions is the product of Rindal’s experiments with film, texture, exposure and light. The show is made up of six photographs mainly shot at night. By pointing a flash, or a car’s light source directly into a smoky or fog-filled landscape, the nights’ mystique is brought to bear on the viewer. The works, which could all be described as snapshot-landscapes, upend the standard notion that the mystery of the night lies in its darkness.

By printing the images on thin drawing-paper, their lightness is made explicit, adding a fragile quality to them. An abstract object, a horse some distance away, or a disappearing male figure all become formal objects in Rindal’s work. The obvious playfulness in the technique Rindal has chosen for his particular subject points to a school of analog photography, where the end result is determined by a series of mistakes made along the way. By allowing the flash to hit the fog directly at night, Rindal gives the camera a say in what the end-product will be like. This naive yet deliberate process has resulted in the series Night Visions. The smoke, the fog, the light and the objects, are all tools adding suspense to this undefined narrative.

“I want the images to ask questions rather than reveal, to be secrets, not answers, the road more important than the destination. In that way, the creation of meaning lies in large part with the viewer.”

Ola Rindal (b. 1971 in Fåvang, Norway) has among other things assisted Tom Sandberg. He received his Bachelor in Photography at Gothenburgs School of Photography in 1997. Since then he’s lived and worked in Paris, taking part in exhibitions in Belgium, Sweden, Norway, France, England and Mexico. He is represented by Catherine Bastide Gallery in Brussels who have exhibited his work at Art Basel, Frieze and FIAC to name a few. His work has been showcased in several publications such as The Beginning (Hässla 2007), Shoot (Rizzoli 2010) and A day in the life of- Ola Rindal (Libraryman 2010.)

Night Visions is MELK’s tenth in an ongoing series of exhibitions showcasing young scandinavian photography.
The gallery is open for the public on saturdays and sundays 12.00 – 16.00 or by appointment. For further information please contact the gallery by e-mail post@melkgalleri.no

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!