0512 – Linda Hofvander – Tangible Truths

11.05. – 03.06. 2012
Åpning fredag 11. mai kl 20.00

MELK fortsetter fokuset på ny skandinavisk fotografi og har gleden av å presentere en separatutstilling av svenske Linda Hofvander under tittelen Tangible Truths.

Gjennom sine fotografiske studier skaper Hofvander en billedverden som er leken og intuitiv. En fascinasjon for magien i den fotografiske verden danner et fundament for arbeidene. Samtidig ligger utganspunktet hennes i en utforskende tilnærming og et kritisk blikk til selve mediet hvor mediets kapabiliteter og fotografiets relasjon til virkligheten utforskes.

Linda Hofvander - Triangle - 30x40,5 cm - C-print - 2012


I Tangible Truths har Hofvanders skulpturelle iscenesettelser fokus på geometriske former og hverdagslige objekter. Måten disse fremstilles på – som motiv i et fotografisk landskap – er sentral. Objektetene i fotografiene representerer en blanding av illusjon og virkelighet. Virkelighetens rolle utforskes gjennom det abstraherte og formale billeduttrykket.

I dagens hyper-visuelle hverdag som ofte fremstår som preget av støy, skaper Hofvander en dialog med betrakters erfaringer, og bringer frem et fotografisk språk som er åpent for tolkning. Arbeidenes totale fravær av narrativ bringer tilskueren inn i et territorium hvor en ny plattform for vår visuelle forståelse blir forsøkt gjenskapt.

Linda Hofvander (f. 1978) gikk ut med MA i fotografi fra Göteborgs Universitet i 2010 og BA fra London College of Communication i 2006. Hofvander har hatt separatutstillinger i Göteborg og Malmö og deltatt på gruppeutstillinger ved Akershus Kunstsenter i Lillestrøm, Hasselblad Senteret i Göteborg, Göteborg Kunsthall og Liljevalchs Konsthall i Stockholm. Hun er for tiden del av et residencyprogram ved Hippolyte i Helsinki i regi av Focus A-i-r.

MELK holder åpent lørdag og søndag 12.00 – 16.00 i utstillingsperioder eller etter avtale.
For spørsmål, send en epost til post@melkgalleri.no

English:

May 11 – June 3 2012

MELK continues the focus on new Scandinavian photography and is proud to present a solo-exhibition by the Swedish artist Linda Hofvander entitled Tangible Truths.

Through her photographic studies Hofvander creates a visual world that is intuitive and playful. An immersion with the magic of the visual world becomes fundamental in her work. The basis for her art lies within an exploratory and critical interpretation of the medium per se, where she explores the representative capabilities of the photograph, as well as the illusion that photography is a physical representation of the real.

In Tangible Truths the sculptural compositions focus on geometric shapes and everyday objects. The way in which these objects are portrayed in the photographic landscape becomes central. They appear as a combination of illusion and reality where the presence of reality is explored through the abstract and formal visual expressions.

In our contemporary hyper-visual life, where most seem to be affected by noise, Hofvander creates a dialogue with the spectator, and brings out a photographic language that is open to interpretation. The total absence of narrative brings the spectator into a territory where a new platform for our visual understanding is recreated.

Linda Hofvander (b. 1978) graduated with MA in Photography from the University of Gothenburg in 2010 and BA from the London College of Communication in 2006. Hofvander has held solo exhibitions in Gothenburg and Malmö and participated in group exhibitions at Akershus Art Centre in Lillestrøm, Hasselblad Center in Gothenburg, Gothenburg Konsthall and Liljevalchs Konsthall in Stockholm. She is currently part of a residency program by Hippolyte in Helsinki initiated by Focus A-i-r.

MELK is open Saturdays and Sundays from 12.00 to 16.00 during exhibition periods or by appointment.
For inquiries, pop a mail to post@melkgalleri.no

Utstillingen er støttet av:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!