0313 – Espen Gleditsch – Nostalgia – Booklaunch

Friday March 8 at 6 – 7pm.

Espen Gleditsch - Nostalgia booklaunch - MELK  2013

Espen Gleditsch – Nostalgia booklaunch – MELK 2013

On the occasion of the release of Espen Gleditsch’s new book titled Nostalgia, MELK will host a booklaunch and artist talk with Gleditsch and Tone Lyngstad Nyaas (art historian and curator at Haugar Vestfold Artmuseum).

In the book Nostalgia Espen Gleditsch investigates how we perceive, interpret and communicate optical phenomena, geography and history. Through photography and text-works, the book begins with a historical mirage seen in 1818, a phenomenon at the interface between subjective experience and objective facts.

In 1818, the British Navy sought to find the Northwest Passage, the supposed sea way between the Atlantic and Pacific oceans. In the book, the story of the failed expedition is presented trough an article that conveys Gleditsch’s interpretation of the events. Captain Sir John Ross led the expedition in which 91 men spent seven arduous months in Arctic waters. It was believed that the opening of the passage was found in the in Lancaster Sound, and there were high hopes and expectations for the economic exploration of it. When the ships finally reached the sound on a foggy morning the Captain spotted a mountain range that closed the sound. The captain concluded that the strait was closed and that the passage did not exist. Contrary to the opinions of his junior officers, he ordered the ships home instead of exploring the waters. The following year a new expedition concluded that the opening to the passage is located in Lancaster Sound. The mountains seen by the captain was a simple mirage, a well documented phenomenom in arctic waters during the summer.

In Nostalgia the mirage, photography, light and the play between the specific and the non-figurative meets.

Beer and booksigning after the talk.

18×24 cm
48 pages
Offset print
Hardcover
Edition of 300
Galleberg Forlag 2013
ISBN 978-82-932-3303-9

MELK har gleden av å holde slippfest for Espen Gleditsch’s nye bok med tittelen Nostalgia.
I anledning lanseringen vil det avholdes en samtale mellom Gleditsch og Tone Lyngstad Nyaas (kurator og kunsthistoriker ved Haugar Vestfold Kunstmuseum)

I boken Nostalgia utforsker Espen Gleditsch i fotografi og tekst hvordan vi oppfatter, tolker og formidler optiske fenomener, geografi og historie. Boken tar utgangspunkt i en historisk luftspeiling i 1818; et fenomen i grenselandet mellom subjektiv opplevelse og objektive fakta.

I 1818 forsøkte den britiske marinen å finne Nordvestpassasjen, den antatte sjøveien mellom Atlanter- og Stillehavet. I boken blir historien om den feilslåtte ekspedisjonen presentert i en artikkel som formidler Gleditschs tolkning av begivenhetene. I 300 år hadde det forgjeves blitt sendt ekspedisjoner til området. Kaptein John Ross ledet ekspedisjonen hvor 91 mann tilbrakte syv strevsomme måneder i arktiske farvann. Det ble antatt at åpningen til passasjen lå i Lancaster-sundet, og det var knyttet store forhåpninger og økonomiske forventninger til utforskningen av dette. Da skipene omsider nådde frem en tåkete morgen så kapteinen en fjellkjede som omsluttet sundet. Han konkluderte med at sundet var lukket og at passasjen ikke eksisterte. Stikk i strid med vurderingene fra sine yngre offiserer beordret han skipene hjem i stedet for å utforske farvannet. En ny ekspedisjon året etter slo fast at åpningen til passasjen ligger i Lancaster sundet og at fjellkjeden Ross hadde sett var en luftspeiling, et veldokumenert fenomen i arktiske farvann i sommermånedene.

I boken samles luftspeilingen og fotografiet, lyset og refleksjonene og spillet mellom det konkrete og non-figurative.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!