0312 – Espen Gleditsch – PARALLAX

MELK is pleased to announce the opening of our new space with the exhibition by Espen Gleditsch titled PARALLAX.

Through photography, installation and text Gleditsch explores human interpretation, reading and reception with a conceptual approach to his chosen medium. Based on the the interplay between subjective experience and objective facts Gleditsch examines the mechanisms behind how our expectations, experiences and desires affect our interpretation of the world that surrounds us.

Espen Gleditsch – Voynich Manuscript 2009 – Silver gelatin print 60x75cm Ed 5 +2ap

When working with historical records and photographs of found materials Gleditsch creates a renewed context based on a pre-given material and brings the viewer into a world of new meaning.

The work titled Voynich Manuscript is a photograph of a stack of paper, a work in progress on someone’s desk. The pictured paper stock shows 240 pages of handwritten code from 15th century titled The Voynich Manuscript. Since it was discovered in 1912, several renowned cryptologists have dealt with the codes without success and it is seen as one of the most cryptic manuscripts known to man.

The exhibition title derives from the parallax that exists between the sender and receiver of messages seen in images that we face every day in an increasingly mediated society. Where the reading of the media is critical to understanding the message, and the distinction between relevant and irrelevant information often lies within the viewer’s knowledge.

Espen Gleditsch (b. 1983, Tønsberg) has studied at FAMU in Prague and Fatamorgana in Copenhagen. His work has been included in exhbitions like Høstutstillingen (Kunstnernes Hus, Oslo, 2011) Border District (Haugar Art Museum, Tønsberg, 2009) Labyrinth 09 – Writings and Observations (Botkyrka Konsthall, Stockholm, 2009) This Is The End (Gallery Spark, Copenhagen, 2009) Photographic Tendencies (Culture – Linda und Kunstverein, Hamburg 2008)

PARALLAX is Gleditsch’s first solo exhibition in Oslo

The gallery is open Sat. – Sun. 12pm – 4pm during exhibition or by appointment.

Norsk:

Ved hjelp av fotografi, installasjon og tekst utforsker Espen Gleditsch begrepene tolking, lesning og resepsjon gjennom en konseptuell tilnærming til sine arbeider. Med utgangspunkt i fenomener som ofte ligger i grenselandet mellom subjektive opplevelser og objektive fakta undersøkes mekanismene bak hvordan våre egne forventninger, erfaringer og ønsker farger vår tolkning av verden rundt oss.

Gjennom arbeider med historiske arkiver og avfotografering av funnet materiale lader Gleditsch de avbildede motivene med en kontekst og bringer betrakteren inn i en verden av lesninger i hvert enkelt arbeid.

Arbeidet Voynich Manuscript er et fotografi av en bunke papir, en arbeidsprosess på et skrivebord. Den avbildede papirbunken forestiller et manuskript bestående av 240 sider med håndskrevet gåte fra 1400- tallet som kryptologer strever med å løse den dag i dag. Under andre verdenskrig arbeidet flere anerkjente kryptologer med manuskriptet uten hell og det er sett på som et av verdens mest kryptiske manuskripter.

Utstillingens tittel spiller på parallellaksen mellom avsender og mottaker i budskapet vi oppfatter i bilder som publikum i et stadig mer mediert samfunn, der lesningen av media er kritisk for forståelsen av budskapet, og skillet mellom riktig og gal informasjon ofte ligger i kunnskapen til betrakteren.

Espen Gleditsch (f. 1983, Tønsberg) har sin utdannelse fra FAMU i Praha og Fatamorgana i København. Han har deltatt med arbeider på blant annet Høstutstillingen (Kunstnernes Hus, Oslo, 2011) Border District (Haugar Vestfold Kunstmuseum, Tønsberg, 2009) Labyrinth 09 – Writings and Observations (Botkyrka Konsthall, Stockholm, 2009) This is the End (Galleri Spark, København 2009) Photographic Tendencies (Kultur – und Kunstverein Linda, Hamburg 2008)

PARALLAX er Gleditschs første separatutstilling i Oslo.

MELK holder åpent lør. – søn. 12 – 16 under utstillinger eller etter avtale.

Utstillingen er støttet av:

Norsk Kulturråd
Norsk Fotografisk Fond
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!